Om ctrl-x.net

ctrl-x.net
Dansk side startet i 2017 af Allan Frølich, med det formål at dele viden om IT, Tech, Cybersikkerhed & digitale teknologier.

Ejer
Allan Frølich

Web hosting
unoeuro

Ansvarsfralæggelse
Brug af sidens råd er på eget ansvar. Der tages intet ansvar for skader eller tab som denne sides informationer kan påføre dig eller dit computersystem, tablet, mobil eller anden digital teknologi.

Copyright
(c) Copyright 2017-2019. Kopiering og eftertryk af indhold kun tilladt med tilladelse fra den retmæssige ejer.